Select Page

Pojištění

Společnost INTERSPED má pojištění zasílatele na hodnotu 10 mil. Kč a v silniční mezinárodní přepravě má pojištějí jako dopravce 4 mil. Kč.
Pro pokrytí výluk pojištění doporučujeme a na základě pokynů příkazce pojišťujeme, majetkovým zbožím v naší otevřené pojistné smlouvě uzavřené na hodnotu 10 mil Kč.
Veškeré pojistné smlouvy jsou uzavírány u solidních pojišťovacích ústavů.