Select Page

Námořní doprava

Zajišťujeme celokontejnerové a sběrné námořní služby.

Zpracováváme exportní a importní námořní přepravy do a z přístavů celého světa.

Pozemní dopravu do přístavů zajišťujeme po silnici nebo po železnici.

Konzultace o způsobu balení podle druhu zboží.