Select Page

Právní podmínky

Přepravy, skladování a manipulace se řídí Všeobecnými zasilatelskými podmínkami vydanými Svazem spedice a logistiky ČR.

Každý druh dopravy se řídí ještě mezinárodními úmluvami. Zákazníky vždy v potvrzení objednávky na uvedené podmínky upozorňujeme.